Osnovni patch kabel: Cat. 5e UTP

Dolžina m P/N Cena €/kos Pakiranje število kablov
0,6 U/2 3,0 12
1,2 U/4 3,6 12
1,5 U/5 3,8 12
2,1 U/7 4,2 12
3,1 U/10 4,8 12
4,9 U/16 6,0 12

Osnovni patch kabel: Cat. 5e FTP

Dolžina m P/N Cena €/kos Pakiranje število kablov
0,6 F/2 4,0 12
1,2 F/4 4,6 12
1,5 F/5 4,9 12
2,1 F/7 5,4 12
3,1 F/10 6,1 12
4,9 F/16 7,6 12

Telefonski Patch kabel : RJ45 2 parni UTP

Dolžina m P/N Cena €/kos Pakiranje število kablov
2,1 2P U/7 2,9 12
3,1 2P U/10 3,4 12
4,9 2P U/16 4,4 12

Class 6Patch kabel : Cat. 6 UTP

Dolžina m P/N Cena €/kos Pakiranje število kablov
0,6 6 U/2 5,0 6 ali 12
1,2 6 U/4 5,6 6 ali 12
1,5 6 U/5 5,9 6 ali 12
2,1 6 U/7 6,5 6 ali 12
3,1 6 U/10 7,4 6 ali 12
4,9 6 U/16 9,2 6 ali 12

Class 6Patch kabel : Cat. 6 FTP

Dolžina m P/N Cena €/kos Pakiranje število kablov
0,6 6 F/2 7,0 6 ali 12
1,2 6 F/4 7,8 6 ali 12
1,5 6 F/5 8,2 6 ali 12
2,1 6 F/7 9,0 6 ali 12
3,1 6 F/10 10,2 6 ali 12
4,9 6 F/16 12,6 6 ali 12

Cross over patch kabel UTP

Dolžina m P/N Cena €/kos Pakiranje število kablov
1,2 XPCI U/4 7,6 6 ali 12
2,1 XPCI U/7 8,8 6 ali 12
3,1 XPCI U/10 10,0 6 ali 12
4,9 XPCI U/16 12,4 6 ali 12

Cross over patch kabel FTP

Dolžina m P/N Cena €/kos Pakiranje število kablov
1,2 XPCI F/4 10,4 6 ali 12
2,1 XPCI F/7 12,0 6 ali 12
3,1 XPCI F/10 13,7 6 ali 12
4,9 XPCI F/16 16,9 6 ali 12

PCI-6 Patch kabel : Cat. 6A UTP

Dolžina m P/N Cena €/kos Pakiranje število kablov
0,6 PCI6 U/2 5,7 6 ali 12
0,9 PCI6 U/3 6,0 6 ali 12
1,2 PCI6 U/4 6,3 6 ali 12
1,5 PCI6 U/5 6,7 6 ali 12
1,8 PCI6 U/6 7,0 6 ali 12
2,1 PCI6 U/7 7,3 6 ali 12
2,4 PCI6 U/8 7,7 6 ali 12
2,7 PCI6 U/9 8,0 6 ali 12
3,1 PCI6 U/10 8,3 6 ali 12
4,0 PCI6 U/13 9,3 6 ali 12
4,9 PCI6 U/16 10,3 6 ali 12

PCI-6 Patch kabel : Cat. 6A FTP

Dolžina m P/N Cena €/kos Pakiranje število kablov
0,6 PCI6 F/2 7,9 6 ali 12
0,9 PCI6 F/3 8,3 6 ali 12
1,2 PCI6 F/4 8,7 6 ali 12
1,5 PCI6 F/5 9,2 6 ali 12
1,8 PCI6 F/6 9,6 6 ali 12
2,1 PCI6 F/7 10,0 6 ali 12
2,4 PCI6 F/8 10,5 6 ali 12
2,7 PCI6 F/9 11,0 6 ali 12
3,1 PCI6 F/10 11,4 6 ali 12
4,0 PCI6 F/13 12,7 6 ali 12
4,9 PCI6 F/16 14,1 6 ali 12

Direktni Patch kabel : Cat. 6A UTP

Dolžina m P/N Cena €/kos Pakiranje število kablov
6,1 DP U/20 13,0 1
7,9 DP U/26 15,0 1
9,7 DP U/32 17,0 1
12,2 DP U/40 20,0 1
15,2 DP U/50 23,0 1
20 DP U/66 28,3 1
25 DP U/82 33,8 1
30 DP U/100 39,3 1

Direktni Patch kabel : Cat. 6A FTP

Dolžina m P/N Cena €/kos Pakiranje število kablov
6,1 DP F/20 16,5 1
7,9 DP F/26 19,5 1
9,7 DP F/32 22,5 1
12,2 DP F/40 26,5 1
15,2 DP F/50 31,5 1
20 DP F/66 39,4 1
25 DP F/82 47,7 1
30 DP F/100 55,9 1